Aktif Paratonerler Standartı Yayımlandı. Bundan sonraki süreçte ne olacak?

Aktif Paratonerler TSE Standardı nedir? Niçin Gereklidir?

Türkiye’de E.S.E. Aktif Paratonerler ile ilgili bir standart bulunmaması nedeniyle yıllardır kaliteli ve kalitesiz ürün arasındaki farkı anlayabilmek mümkün olmuyordu. TSE tarafından 27.05.2016 tarihinde yayımlanan TS 13709 (Yıldırımdan Korunma – Aktif Paratonerler) standardı ile birlikte ülkemizde büyük bir boşluk doldurulmuş oldu. Kabul edilen standartla beraber Paratoner üretimi belli bir nizama göre yapılacak, paratoner sistemlerindeki standart dışı malzeme üretiminin ve uygulamalarının önüne geçilecektir. Üretimin ve dizaynın belli bir standarda bağlanacak olması, kaliteli ürün ve üreticiyi beraberinde getirecektir.

Standart Yayımlanmadan Evvelki Süreç Nasıldı?

Türkiye’de faaliyet gösteren Paratoner imalatçılarının büyük kısmı, ilgili standart yayımlanmadan evvelki süreçte yurt dışındaki birtakım standart ve normları ölçü alarak üretim yapıyor, herhangi bir standart ve norma bağlı kalmaksızın üretim yapan imalatçılar ise sektörde dengesizlikler meydana getiriyordu.

Ülkemizde bu konuda güncel bir standart bulunmamasının bir sonucu olarak; özellikle ihracat yaparak ekonomimize katkıda bulunmayı hedefleyen Paratoner üreticileri, yurtdışı rakipleri tarafından uluslararası ihale şartnamelerine yazdırılan “üretici ülkenin kendi aktif paratoner standardı olacaktır” türü ifadeler nedeniyle kolayca ihalelerden elenebiliyordu. Haksız rekabete yol açan bu durum, milli ekonomiyi ve müşterilerin kaliteli ürün temin edebilme yollarını da maalesef olumsuz etkiliyordu.

Bundan Sonraki Süreçte Ne Olması Bekleniyor?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından dünyadaki en güncel Aktif Paratoner standardlarının incelenerek, ideal bir Aktif Paratoner başlığını tarif eden bir tanımın ortaya konması, işini hakkıyla yapan üretici firmalar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bundan sonraki süreçte TSE ya da ilgili bakanlıklarca yayımlanacak “Paratoner Sistemine ait diğer ekipmanlar ve montaj hususları” bilgilerini içeren olası bir ek dökümanın, hâlihazırda yayımlanan standart ile birlikte sektöre büyük artılar sağlayacağı düşünülüyor.

Üretici firmalar, TSE tarafından yayımlanan “TS 13709” no’lu Aktif Paratoner standardından yeterince memnun olmakla beraber, konuyla ilgili TSE’ye başvuruda bulunarak ilgili standart gerekliliklerini yerine getiren firmaların belgelendirme süreçleri devam etmektedir.