Camilerin Yıldırımdan Korunması

Cami minareleri sivri uçlu olması ve yüksek konumlandırılması nedeniyle, yıldırımdan en çok etkilenen yapılardır…